ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επίθετο: Σωτηρούδας
Όνομα: Βασίλειος
Όνομα πατέρα: Σωκράτης
E-mail: vsotirudas@hotmail.com
Ημερομηνία γέννησης : 17/05/1970
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Εκπαίδευση
- 2008-2012: 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Med in Adult Education), με βαθμό Άριστα.
- 1988-1994: 
Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά (Cambridge Bulats 93/100 - C2 Proficiency)
Γερμανικά ( Mittelstufe Zertificat, C1 Advanced)
Αραβικά (Βεβαίωση μέσου επιπέδου, φροντιστηριακού οργανισμού Ξυνή )

Επαγγελματική Εμπειρία:
- 14/8/1995-21/06/1996 
Διαχείριση Δικτύου Novell 3.11 εξήντα χρηστών, ανάπτυξη και συντήρηση προγράμματος σε Clipper για τη διαχείριση συμβάσεων, ανάπτυξη στατιστικής εφαρμογής σε Access για την παρακολούθηση των συμβάσεων του Ελληνικού Στρατού στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΓΕΣ (ΔΠΜ/ΓΕΣ)
- 01/01/1997- 31/07/1998:
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης στην Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ, (Λ. Ηρακλείου 414 Αθήνα) τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας και γραφικών τεχνών στην Ελλάδα η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
- 03/08/1998 – 09/09/2001:
Υπεύθυνος περιοχής (βόρειας Ελλάδας) στην BTI Hellas S.A. (Λ. Κηφισού 48, Αθήνα) για τις μηχανές Prepress and Direct Imaging της Heidelberg.
H BTI (από την Ολλανδία) και η Heidelberg (από τη Γερμανία) είναι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγαλύτερες στον κόσμο στις μηχανές γραφικών τεχνών και εκτύπωσης
- 10/09/2001 – έως σήμερα:
Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
01/09/2004 – 31/08/2008 Αναπληρωτής Διευθυντής στο 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
01/09/2015 - έως σήμερα Συντονιστής Εκπαίδευσης Αλβανίας

Άλλες Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
-Αξιολογητής έργων πληροφορικής του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. όπου έχω συμμετάσχει σε τρεις επιτροπές αξιολόγησης έργων πληροφορικής διαφόρων φορέων του δημοσίου μεγάλης αξίας
-Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο των Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
-Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ιδιωτικών ΙΕΚ στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας με συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όπου έχω ολοκληρώσει τρεις κύκλους επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών 
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής ενηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης  (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) 
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο επιμορφωτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Πληροφορικής 
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε)
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο συνεργατών πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
-Εισηγητής της θεματικής ενότητας «Πληροφοριακά Συστήματα» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής EUCIP το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών 
-Εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) για τη βόρεια Ελλάδα

Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους και Ενώσεις:
Τακτικό μέλος στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), Τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), στην Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), στον Πενελλήνιο Σύνδεσμο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΑΣΕΕ), στην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και Πάρεδρο μέλος στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) 

Επαγγελματικές Εφαρμογές:
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και την ανάλυση κόστους παραγγελιών εξωτερικού
-Ανάπτυξη εφαρμογής για την πλήρη διαχείριση συναλλαγματικών – υποσχετικών εξωτερικού
-Στατιστική εφαρμογή για την παρακολούθηση πωλήσεων και κινήσεων πελατών
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των εξεταστικών επιτροπών πιστοποίησης πρακτικού μέρους των ΙΕΚ 
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των υποψηφίων πιστοποίησης πρακτικού μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» 

Σεμινάρια:
“As/400 System and Rpg Programming Language” στην Online Computer Services (1996)
“Microsoft Office 97” στην Microsoft Hellas (1997)
“Uniface 7.0” στην Compuware Hellas (1997)
“Millenium Bug and EURO” στην SAP Hellas (1998)
“Sales Strategy” στο Κίελο της Γερμανίας (1999)
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” 1ο ΠΕΚ Θεσ/νίκης (2001) 
“Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Comenius” στην Κατερίνη (2003)
“Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση” στο 2o TEE Κατερίνης (2004) 
“Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση” Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη (2005)
“Οι τάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη”. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεσσαλονίκη (2009)
“Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Ιστορίες Ζωής και σύγχρονες τάσεις Μάθησης”. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεσσαλονίκη  (2010)

Εξειδικεύσεις - Επιμορφώσεις:
“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών”, Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), διάρκειας 300 ωρών (2006-2007)
“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση”, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, διάρκειας 70 ωρών (Θεσσαλονίκη 2008)
Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτών στη Διαδικτυακή Μάθηση, ΙΔΕΚΕ, διάρκειας 25 ωρών (Θεσσαλονίκη, 2011)
“Ερευνητικές Εργασίες (project)”, 1o ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, διάρκειας 14 ωρών
Java Fundamentals, Oracle Academy, διάρκειας 114 ωρών (November 2013 - February 2014)
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου”, διάρκειας 96 ωρών, (ΚΣΕ Πανοράματος, 2013-2014)
“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης”, διάρκειας 37 ωρών (Θεσσαλονίκη, 2014)
“Database Design and Programming with SQL, Oracle Academy, διάρκειας 60 ωρών (November 2014 - March 2015)
“Programming for Everybody (Pyrhon), University of Michigan, 11 weeks.

Συνέδρια και ημερίδες:
“Development of the European South” (Το σπίτι της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1988)
“People of Europe” (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο – Δανία 1989)
“Port of Thessaloniki-Prospects of Development” (Το σπίτι της Ευρώπης–Θεσνίκη 1990)
“Microsoft Developers Conference” (Microsoft Hellas – Αθήνα 1997)
“Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών” (Παράρτημα ΟΕΕΚ, Θεσσαλονίκη (2004)
“Νέες Τεχνολογίες στη δια βίου Μάθηση” (Λαμία 17-18 Απριλίου 2005)
-Συμμετοχή επίσης σε δεκάδες συνέδρια και ημερίδες στα πλαίσια των δράσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σε όλη την Ελλάδα
-"9η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση" (Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2011)
-"Google Developer Group" (Θεσσαλονίκη, 7-10 Νοεμβρίου 2013)

Συμμετοχές ως εκθέτης σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις:
“GRAPHICA 1998”
Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στην Ελλάδα στο εκθεσιακό κέντρο ΜΕΚ στην Αθήνα
“BTI HELLAS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999”
Open House που διοργανώθηκε από τη BTI HELLAS S.A στο υποκατάστημα βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη
“DRUPA 2000”
Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στον κόσμο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
“CEBIT 2001” Η μεγαλύτερη έκθεση πληροφορικής στον κόσμο στο Ανόβερο της Γερμανίας
“69η , 70η , 71η και 72η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2004 - 2007”
Περίπτερο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εκπρόσωπος του 1ου ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες:
Περιοδικό Online της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ), Τεύχος 27, Ιούλιος 2010
2. Μπορεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις;
Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) με θέμα "Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Επιστήμη και Εργαλείο". Θεσσαλονίκη, 2010
3. Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel
Εισήγηση στην τριημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα "Βελτιώνοντας την εκπαίδευση: διδακτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών". Θεσσαλονίκη, 2011
4. Η ετοιµότητα του Ελληνικού σχολείου να ενσωµατώσει τους διαδραστικούς πίνακες και τις νέες τεχνολογίες
Eισήγηση  στην ημερίδα του Αριστοτέλειου Κολλεγίου που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αγγελική Δεληγιάννη, τους Σχολικούς Συμβούλους, κ. Σύρμω Βαϊραμίδου και κ. Δημοσθένη Κατσιάρη και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα 
«Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning». Θεσσαλονίκη, 2011
5. Διαφοροποίηση των παραγόντων μάθησης, κοινωνικής και ψυχικής υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικής "πράσινης διαμόρφωσης" των σχολικών αυλών.  
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 2011
6. Σωτηρούδας, Β. (2011). Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο exce. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 17, 247-256
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/247-256.pdf 

7. Ευαισθητοποίηση εκπαιδευόμενων γονέων στους κινδύνους του διαδικτύου. Μια μελέτη περίπτωσης.
Πλήρης εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής", 20-22 Απριλίου 2012, Φλώρινα. Σελίδες 373-380 πρακτικών του συνεδρίου
8. Σωτηρούδας, Β. (2012). Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. Albatross: a eye on Workplace Learning. Τομ.1., Αρ. 
9.  Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών
Εισήγηση στο 8 Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Βόλος 28-30 Σεπτεμβρίου 2012
10. Γαρίτσης, Ι., Σωτηρούδας, Β. (2012). Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών. 6 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, 30/11-2/12, Θεσσαλονίκη
11. Διερεύνηση αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ (Θεσσαλονίκη, 2012)

12. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo.
Εισήγηση στο 7o Συνέδριο της ΠΕΚΑΠ "Η πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές", 12-14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη
13. Κριτήρια αξιολόγησης ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικού
Εισήγηση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία",  10-12  Μαΐου 2013, Πειραιάς
14. Η σωματική και ψυχική υγεία ως εκφάνσεις της φυσικής δραστηριότητας στις ποικιλόμορφες με παρουσία φυσικού τοπίου σχολικές αυλές. Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17-19 Μαΐου 2013, Κομοτηνή
15. Criteria for evaluating an educational blog as a scientific one
Presentation at the 7th International Conference in Open and Distance Learning, 8-10 November 2013, Athens
16. Διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice.
Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" 
28-30 Μαρτίου 2014, Βόλος
17. Εγγραφή και Επικοινωνία σε Ψηφιακή Τάξη
Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας "Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη"
4-6 Απριλίου 2014, Νάουσα
18. Raising the parents' awareness to develop a more critical attitude towards Web communication applications. A case study.
Full paper at the 2nd International Conference "Education across borders. Critical thinking in Education" 31/10-1/11 2014, Corca, Albania
19. Δημογραφικά Στοιχεία των Αναγνωστών Εκπαιδευτικών Ιστολογίων
Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές". 24-26 Απριλίου 2015, Καστοριά 

Συγγραφική Δραστηριότητα:

1. Σωτηρούδας, Β. (2011). Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή - iWrite
2. Σωτηρούδας, Β. (2012). Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
3. Μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού "Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα" με ISSN: 1792-2674, που δημοσιεύεται από το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης
4. Μέλος της συντακτικής ομάδας των εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) στο έργο "Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης", όπου μου ανατέθηκε η θεματική ενότητα "Το πεδίο και οι μορφές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων".
5. Σωτηρούδας, Β. (2014). Οδηγός Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. ISBN 978-960-93-6542-0. e-Book.


Κριτής σε Επιστημονικά Συνέδρια - Περιοδικά:
- "Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση & στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας". Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του συνεδρίου. 12-14 Ιουνίου 2015, Χανιά.
- "Νέος Παιδαγωγός"
Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Εκπαιδευτικό του Σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτ. 73234/Γ2/12-05-2014. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής κριτών των εργασιών του συνεδρίου.
23-24 Μαΐου 2015, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα
- 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής κριτών των εργασιών του συνεδρίου. 24-26 Απριλίου 2015, Καστοριά.
- "Νέος Παιδαγωγός"
Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Εκπαιδευτικό του Σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτ. 118000/Γ2/28-8-2013. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής κριτών των εργασιών του συνεδρίου.
3-4 Μαΐου 2014, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα
- "Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ"
Πανελλήνιο Συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτ. 160886/Γ2/29-10-2013 και 160883/Γ2/29-10-2013. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής των κριτών των εργασιών του συνεδρίου.
22-23 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
- Μέλος της επιτροπής κριτών του επιστημονικού περιοδικού i-Teacher
http://i-teacher.gr/committees.html

Διακρίσεις σε Διαγωνισμούς:
2η θέση στον 7ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων για το ιστολόγιο "Εκπαίδευση Ενηλίκων" του οποίου είμαι διαχειριστής.

Επαγγελματικές Επιτυχίες:
-Στην Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ:
Οργάνωσα και ολοκλήρωσα την πλήρη αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Συγκεκριμένα το δίκτυο της εταιρείας από Novell 3.12 άλλαξε σε Windows NT και το πρόγραμμα εμπορικής οικονομικής διαχείρισης, παραγωγής και λογιστικής που ήταν σε DOS περιβάλλον αντικαταστάθηκε από εφαρμογή ERP (της Logic Dis) γραμμένη σε Visual Basic με χρήση Oracle σαν RDBMS. Σχεδίασα δε τη σύνδεση με το εργοστάσιο της εταιρείας που ήταν στη Χαλκίδα με τη χρήση του Oracle Advanced Replication Manager
-Στην BTI Hellas S.A:
Ανέλαβα από την αρχή την οργάνωση του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει το χώρο, τα άτομα, το πελατολόγιο, τον έλεγχο των υπολοίπων των πελατών, το πρόγραμμα πωλήσεων και τέλος την οργάνωση του intranet. Από τον Αύγουστο του 1998 πραγματοποίησα πάνω από 25 εγκαταστάσεις ψηφιακών συστημάτων προεκτύπωσης ορισμένα εκ των οποίων ήταν τα πρώτα που εγκαταστάθηκαν στην βόρεια Ελλάδα και οργάνωσα δύο απόλυτα επιτυχημένα open house στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με συμμετοχή εκατοντάδων πελατών από όλη τη βόρεια Ελλάδα.
-Ως Εκπαιδευτικός και Αναπληρωτής Διευθυντής στο 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης:
Από 01/09/2004 έως 31/08/2008 ήμουν μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ) κεντρικής Μακεδονίας που έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης όλων των αποφοίτων των ΙΕΚ της κεντρικής Μακεδονίας
Το ίδιο χρονικό διάστημα ήμουν τακτικό μέλος στην Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ) όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εργοδοτών, των Εργαζομένων και του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και η οποία έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων που θα προταθούν στην κεντρική διοίκηση προκειμένου να προκηρυχθούν στο εαρινό ή φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης στα ΙΕΚ της κεντρικής Μακεδονίας.
Συμμετείχα επίσης στην ειδική ομάδα εργασίας του παραρτήματος του ΟΕΕΚ στη βόρεια Ελλάδα με αντικείμενο τη σύνταξη κανονιστικής διάταξης για τα «Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας»
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...